ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด

ที่อยู่ 61/160 ถ.พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กทม. 10310

โรงงาน

ที่อยู่ 363/1-2 หมู่ 8 ต.บางพระ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

อีเมล

info@thaimedicalglove.co.th