ภาพรวมบริษัท

บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด ก่อตั้งโดย นพ.บุญ วนาสิน เนื่องด้วยความต้องการถุงมือยางทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ไทยเมดิคอลโกลฟ จึงมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมถุงมือยางของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งคิดค้นเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ประกอบกับการสั่งสมประสบการณ์การบริหารโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ โดยเก็บทุกรายละเอียดเข้ามาร่วมพัฒนา ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ทุนจดทะเบียน บริษัทได้ก่อตั้งที่ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และได้มีการเพิ่มทุนในระยะเวลาต่อมา จนในปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 2,000 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ถุงมือยางไทย ปลอดภัย ปกป้องโลก

พันธกิจ

สร้างมาตรฐาน ผู้ผลิตถุงมือยาง ไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย

กำลังการผลิต

บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด มีกำลังการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานและกำลังการผลิตที่มั่นคง ปลอดภัย ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เราจึงมีความตั้งใจ ที่จะเป็นผู้ผลิตถุงมือยางอันดับ 2 ของประเทศ โดยกำลังการผลิตต่อปี จะอยู่ที่ 20,000 ล้านชิ้น

ประกันคุณภาพ

ISO 9001
ISO 13485